Service si Garantie

CONDIȚII GENERALE DE GARANȚIE

Termenele de garanție, directivele, standardele și acordurile tehnice în vigoare se găsesc afișate la adresa www.depozitldecontoare.ro/service-si-garantie.

Garanția se acordă în baza facturii și este obligatorie prezentarea acesteia în original la orice solicitare de intervenție în perioada de garanție. Garanția este valabilă doar pe teritoriul României și își începe valabilitatea de la data facturării produsului.

Produsele cumpărate sunt însoțite de instrucțiuni de instalare și utilizare care trebuie citite și respectate OBLIGATORIU înainte de instalarea și folosirea produsului.

Garanția se aplică numai asupra defectelor de material sau de execuție datorate producătorului. În cadrul termenului de garanție, VANZATORUL, prin intermediul societăților de service colaboratoare, se obligă să suporte toate cheltuielile pentru repararea sau înlocuirea echipamentului avariat din cauze acoperite de garanție.

I. DREPTURILE CONSUMATORULUI ÎN CAZUL LIPSEI CONFORMITĂȚII, POTRIVIT ORDONANȚEI DE URGENȚĂ NR. 140/2021

consumator – orice persoană fizică care, în legătură cu contractul de achiziție de produse semnat cu DECOR PRESS SERVICII INSTALATII, acționează în scopuri care se află în afara activității comerciale, industriale, artizanale sau profesionale a persoanei respective.

Vânzătorul răspunde față de consumator pentru orice neconformitate care există în momentul livrării bunurilor și care este constatată în termen de doi ani de la data respectivă. Orice neconformitate care este constatată în termen de un an de la data la care bunurile au fost livrate este prezumată a fi existat deja în momentul livrării bunurilor, până la proba contrarie sau cu excepția cazului în care această prezumție este incompatibilă cu natura bunurilor sau cu natura neconformității.

1.1. În caz de neconformitate, consumatorul are dreptul:

a) De a beneficia de aducerea în conformitate a bunurilor (prin reparație sau înlocuire);

b) De a beneficia de o reducere proporțională a prețului;

c) De a obține încetarea contractului în condițiile legii aplicabile;

Consumatorii pot să opteze pentru o anumită măsură corectivă în cazul în care neconformitatea bunurilor este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăși 30 de zile calendaristice.

1.2. Pentru ca bunurile să fie aduse în conformitate, consumatorul poate opta între reparație și înlocuire, cu excepția cazului în care măsura corectivă aleasă ar fi imposibilă sau, în comparație cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar impune vânzătorului costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv următoarele:

a) Valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea;

b) Gravitatea neconformității;

c) Dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator;

Cu toate acestea, Vânzătorul poate refuza să aducă în conformitate bunurile dacă reparația sau înlocuirea este imposibilă sau i-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv cele prevăzute la lit. a) și b) de mai sus.

1.3. Reparațiile sau înlocuirile se efectuează într-un termen rezonabil, care nu poate depăși 15 zile calendaristice din momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate și care este stabilit de comun acord, în scris, între vânzător și consumator, luându-se în considerare natura și complexitatea bunurilor, natura și gravitatea neconformității și efortul necesar pentru finalizarea reparației sau înlocuirii, cu respectarea celorlalte prevederi din art. 12 din O.U.G. nr. 140/2021.

1.4. Consumatorul are dreptul fie să obțină o reducere proporțională a prețului, fie să obțină încetarea contractului de vânzare, în oricare dintre următoarele cazuri:

a) Vânzătorul nu a finalizat reparația sau înlocuirea sau, după caz, nu a finalizat reparația sau înlocuirea sau vânzătorul a refuzat să aducă în conformitate bunurile;

b) Se constată o neconformitate, în pofida eforturilor vânzătorului de a o remedia;

c) Neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preț sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare;

d) Vânzâtorul a declarat că nu va aduce bunurile în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanțele cazului;

III. EXCLUDERI DE LA GARANȚIE

3.1. SUNT EXCLUSE DIN GARANTIE produsele sau părțile avariate din cauze independente de VANZATOR/ PRODUCATOR, respectiv:

a) Manipulare / transport necorespunzător;

b) Montarea/instalarea incorectă, de către personal neautorizat, neconformă cu instrucțiunile producătorului sau în afara legilor, reglementărilor tehnice în vigoare și prescripțiilor ISCIR aplicabile;

c) Anomalii ale instalațiilor hidraulice, electrice (șocuri electrice), etc. ;

d) Calitatea necorespunzătoare a apei de alimentare neconformă cu cerințele producătorului sau cele ale legislației și reglementărilor tehnice în vigoare;

e) Coroziunii datorate condensului;

f) Curenți vagabonzi, supratensiuni datorate trăsnetului, supratensiuni de comutație, fluctuații sinusoidale lente si rapide de tensiune, căderi de tensiune cu scurte întreruperi;

g) Întreținerea necorespunzătoare conform cărții tehnice;

h) Nerespectarea instrucțiunilor de montare/instalare (ex: ineficiența coșului de evacuare a gazelor de ardere) și utilizare, cauzele fiind înghețarea apei în instalație, lipsa apei din instalație, etc. ;

i) Folosirea unui agent termic / apa alimentare netratate și care nu sunt conforme cu normativele în vigoare;

j) Intervenția asupra produsului pe toată perioada de garanție de către personal neautorizat legal și care nu este colaborator al Vânzătorului;

k) Utilizarea substanțelor chimice necorespunzătoare pentru întreținerea / curățarea produselor;

l) Utilizarea produsului în condiții de mediu improprii (ventilație necorespunzătoare, expunere excesivă la umiditate, temperatură etc);

m) Fenomene naturale (ex: descărcări electrice atmosferice), incendii;

n) Produsul nu a fost depozitat sau utilizat într-un spațiu închis, astfel încât să fie ferit de acțiunea agenților atmosferici (temperaturi foarte scăzute cu risc de îngheț, umiditate ridicată, vânt, ploaie etc);

IV. SITUAȚII ÎN CARE INTERVENȚIILE SE EFECTUEAZĂ CONTRA-COST ÎN PERIOADA DE GARANȚIE:

a) În toate cazurile prevăzute în cap.II, punctul 3.1;

b) În toate cazurile în care informațiile furnizate de utilizator sunt neadevărate, iar echipamentul nu prezintă anomalii de funcționare;

c) În toate cazurile în care se constată că intervenția de service s-a efectuat datorită exploatării necorespunzătoare a produsului, fără executarea operațiunilor de întreținere periodică conform prevederilor documentației tehnice a produsului (prezența praf, filtre de impurități colmatate, depuneri de calcar etc.);

Societatea DECOR PRESS SERVICII INSTALATII S.R.L. își declină orice răspundere cu privire la eventualele daune materiale sau civile provocate de montarea / instalarea necorespunzătoare și/sau în neconcordanta cu prevederile legale în vigoare.

Condițiile de garanție sunt valabile în totalitate în cazul consumatorilor (persoane fizice sau grup de persoane fizice constituite în asociatii).

Pentru orice anomalie sesizată în modul de funcționare a produsului, inclusiv pentru consultarea listei cu societățile de service colaboratoare, vă rugăm să contactați în cel mai scurt timp posibil.

Shopping cart