Retur produse

Regulament privind serviciul de retur

Renunțarea la cumpărare reprezintă un serviciu oferit clienților DECOR PRESS SERVICII INSTALATII S.R.L., societate comercială cu răspundere limitată, organizată conform legii române, cu sediul social în București, sectorul 4, Strada Reșița, Nr. 31, Parter, Bloc 38, Scara 4, Ap. 64, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/7171/1991, număr de înregistrare fiscală RO393007.

Prin acest serviciu, clienții DECOR PRESS SERVICII INSTALATII pot returna gratuit în termen de 14 zile calendaristice produsele cumpărate de pe www.depozituldecontoare.ro, conform Termenilor și Condițiilor de retur prevăzute în prezentul Regulament , Suma rambursată în urma returului acoperă doar valoarea produselor returnate și nu include taxa de livrare.

Acest serviciu nu afectează dreptul de retragere prevăzut de O.U.G. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, pentru contractele încheiate la distanță sau contractele încheiate în afara spațiilor comerciale DECOR PRESS SERVICII INSTALATII.

Clienții care renunță la cumpărare, solicitând returnarea unui produs, se vor supune regulilor prezentului Regulament, acceptându-l în integralitate.

Clienții DECOR PRESS SERVICII INSTALATII S.R.L. sunt beneficiarii direcți ai acestui serviciu.

Aceștia pot fi persoane fizice sau persoane juridice care au achiziționat produse de pe www.depozituldecontoare.ro, fiind titularii facturii sau ai bonului fiscal (persoane fizice) sau reprezentanții persoanei juridice titulare a facturii fiscale DECOR PRESS SERVICII INSTALATII.

Pentru comenzile plătite cu cardul, suma va fi returnată pe același card utilizat la tranzacționare, în decurs de maxim 14 zile de la acceptarea returului.

Cum puteți returna produsele achiziționate de la DECOR PRESS SERVICII INSTALATII?

Produsele cumpărate de pe www.depozituldecontoare.ro pot fi returnate în termen de 14 zile calendaristice:

  • în punctul de lucru curent al lui DECOR PRESS SERVICII INSTALATII, cumpărătorul predând personal produsul unui reprezentant.
  • prin completarea Formularului de Retur afișat pe site la secțiunea Formular Retur accesibil din pagina principală a magazinului online.
  • declarație neechivocă în care cumpărătorul își exprimă decizia de retragere din contract, a cărei primire va fi confirmată (hârtie, mail sau fax).

Termenul de 14 zile calendaristice se calculează:

  • de la data cumpărării produsului în cazul în care acesta a fost achiziționat în magazin;
  • de la data livrării produsului în cazul în care produsul a fost achiziționat de pe www.depozituldecontoare.ro; în cazul unei comenzi care conține mai multe produse, termenul de 14 zile calendaristice se calculează de la data livrării ultimului produs din comandă.

Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare fără a fi nevoit să justifice decizia și fără a suporta alte costuri.

În conformitate cu Directiva 2011/83/UE, punctul (47) din prezentare: pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a bunurilor, consumatorul ar trebui să le manipuleze și să le inspecteze în același mod în care i s-ar permite să o facă într-un magazin.

Purtați răspunderea pentru orice eventuală diminuare a valorii produselor, dacă în urma verificării conformității, proprietăților și funcționalității produselor se dovedește că această devalorizare a fost cauzată de manipularea necorespunzătoare de către dvs.

Condițiile referitoare la produsul returnat

Se recomandă ca produsul returnat să fie în aceeași stare în care a fost cumpărat sau livrat:

  • Să aibă toate componentele, accesoriile, inclusiv manualul de utilizare și certificatele de garanție;
  • Produsul trebuie să fie returnat în condiții de siguranță, pe cât posibil în ambalajul original pentru a se evita deteriorarea acestuia la manipulare și/sau transport. Unele produse sunt marcate cu un sigiliu aplicat de producător pe ambalaj. Acest sigiliu nu este prezent în mod obligatoriu, prezența lui fiind specifică producătorului. Prezența sigiliului nu este obligatorie pentru a demonstra că produsul este exact în forma și condițiile în care a fost eliberat de către producător. Deteriorarea sigiliului nu aduce nicio limitare dreptului de renunțare la contract.

Exercitarea dreptului de retragere

Consumatorul informează DECOR PRESS SERVICII INSTALATII cu privire la decizia de retragere din contract prin completarea Formularului de Retur disponibil pe site.

Produsele pentru care solicitarea de retur s-a făcut prin Formularul de Retur de pe site, în termen de maxim 1 oră de la transmiterea notificării, cumpărătorul va primi pe e-mail numărul de înregistrare și detalii cu privire la solicitarea înaintată. Comunicarea cu clientul se va face în scris pe adresa de e-mail cu care s-a efectuat comanda inițială. Suma aferentă returului se va returna prin transfer în cont bancar, atunci când clientul a plătit prin ordin de plată.

Pentru produsele returnate în magazin sunt necesari următorii pași:

Clientul predă produsul în magazin cu toate componentele, accesoriile, inclusiv manualele și certificatele de garanție, obligatoriu însoțit de factură/bon fiscal și de dovada plății, în baza unui proces verbal de predare-primire.

DECOR PRESS SERVICII INSTALATII va face o evaluare a stării produsului, inclusiv în ceea ce privește componentele și accesoriile acestuia. Evaluarea produsului predat în magazin se va face pe loc.

DECOR PRESS SERVICII INSTALATII va emite o factură de stornare cu valoarea rezultată în urma evaluării și va rambursa clientului suma respectivă de bani.

Suma aferentă returului, care figurează în factura fiscală de stornare, îi va fi rambursată clientului prin aceeași metodă de plată. În cazul în care clientul a achitat numerar sau cu bonuri cadou, suma îi va fi rambursată în numerar, atunci când returul se face în magazin, în limita plafonului maximal stabilit prin lege, 10.000 lei în cazul persoanelor fizice, respectiv 5.000 lei în cazul persoanelor juridice (măsuri pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar” din Legea nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată).

În cazul în care plata comenzii s-a făcut cu un card bancar, rambursarea se va face prin aceeași metodă de plată în cel mult 3 zile de la data la care DECOR PRESS SERVICII INSTALATII intră în posesia produsului returnat, dar nu mai mult de 14 zile calendaristice din momentul în care DECOR PRESS SERVICII INSTALATII este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului.

În situația returului în magazin, dacă clientul optează pentru înlocuirea produsului returnat cu un alt produs disponibil la vânzare, clientului i se va rambursa doar diferența dintre valoarea returului și prețul noului produs (sau, după caz, va achita diferența de bani). În cazul unui retur în magazin cu o valoare ce depășește plafonul maximal pentru plățile în numerar, plata se va face tot prin transfer bancar.

În cât timp vă vom restitui suma aferentă returului?

În cazul returului efectuat în magazin, suma aferentă acestuia va fi restituită pe loc, în limita plafonului maximal al plăților în numerar și în limita numerarului disponibil în casierie în ziua returului.

Termenul se poate prelungi în cazul lipsei de lichidități, caz în care cumpărătorul va fi informat și, cu acordul acestuia, se va stabili o nouă dată de rambursare a sumei aferente returului.

Excepție fac restituirile prin virament bancar, caz în care se va face în cel mult 3 zile de la data la care DECOR PRESS SERVICII INSTALATII intră în posesia produsului returnat, dar nu mai mult de 14 zile calendaristice din momentul în care DECOR PRESS SERVICII INSTALATII este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului.

Rambursarea sumelor pentru returul online se va face în cel mult 3 zile de la data la care DECOR PRESS SERVICII INSTALATII intră în posesia produsului returnat, dar nu mai mult de 14 zile calendaristice din momentul în care DECOR PRESS SERVICII INSTALATII este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului.

Ziua în care consumatorul își exercită dreptul de retragere din contract nu se va lua în seamă la calculul termenului, iar în cazul în care ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, DECOR PRESS SERVICII INSTALATII va prelungi termenul în mod corespunzător.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul efectuării returului.

În cazul în care nu există neconformități iar produsele îndeplinesc toate condițiile de retur menționate mai sus, angajații DECOR PRESS SERVICII INSTALATII vor proceda la întocmirea documentelor financiar-contabile aplicabile, în conformitate cu prevederile legale (factura de retur/avans, dispoziție de compensare, dispoziție de plată, chitanță). Datele necesare întocmirii documentelor mai sus menționate fac referire la: nume, prenume, domiciliu, seria și nr. CI, cont bancar, după caz. Vom folosi datele cu caracter personal în scopul întocmirii documentelor financiar-contabile, conform dispozițiilor legale în vigoare. În cazul în care dumneavoastră nu doriți să furnizați aceste date, returnarea produselor nu este posibilă chiar dacă se încadrează în condițiile de retur mai sus prezentate, întrucât nu ne putem conforma legislației din domeniul fiscal.

DECOR PRESS SERVICII INSTALATII poate refuza colaborarea cu consumatorii care au abuzat de dreptul de a renunța la cumpărare. Notificarea acestora se va face anterior impunerii restricțiilor privind vânzarea de produse sau servicii.

Shopping cart